Pedigree-Wara

 

 

S

I

R

E

JCh. KAZ, Ch. PL,

 World Winner 2013

Arystan Alga Utiur 

Arystan_Alga_UTIUR

Ch. KAZ, UCK,

CLUB Ch.

Akkush

akgush

  

 

                       

 

 Oshkora

oshkora

Ch. KAZ, UCK

Loran

Tibul
Yulduz
Yurga

Ben Han

Chara

D

A

M

 

 

  Romanovs Alabai Meleki

Romanovs_Alabai_Meleki

Mia Mia Muzaffar

muzaffar

JCh. LT, Ch. LT

Mia Mia Gashish

Luchar

Berendey Manana

JCh. Balt., JCh. LT

Bethor iz Klovi

Aistoifel Akdesh
Bosha

Bagtyijar Nurana

Nurana2

Ch. H, JCh. H

Jakuz Akmenu Gélé

jakuz2

JCh. LT

Sher

sher

Yusmigul

yusmigul

Ch. H, JCh. H

Blue Chip Anais

blue_chip_anais2

Ch. RUS

Pamir

pamir

CH RUS,BLR,LAT,LIT

Amina

amina