Esia- výstavy

 

 

Dátum

Výstava

Rozhodca

Trieda

Výsledok

17.4.2011

SEKV SKÁaRO

L. Repina (RUS)

otvorená

Výborná /22